poniedziałek, 04 czerwiec 2018 11:31

Projekt "Dobre wykształcenie - lepsza praca" w szkole.

Powiat gliwicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Europejskiego „Dobre wykształcenie - lepsza praca” wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT w szkołach specjalnych i ponadgimanzjalnych powiatu gliwickiego.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów techników, szkoły branżowej I st. i szkół przysposabiających do pracy, prowadzonych przez Powiat Gliwicki oraz współpracy z pracodawcami w celu lepszego przygotowania uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dofinansowanie projektu UE 1 917 486,09

Rekrutacja do projektu w naszej szkole trwa od 9 do 23 października 2017r. Wypełnione i podpisane formularze należy składać do sekretariatu szkoły. Szczegółowe informacje na stronie Starostwa Powiatowego. Kliknij tutaj.

W ramach projektu odbywają się nastepujące zajęcia:

  • zajęcia przygotowujące do zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
  • zajęcia przygotowujące do zawodu kucharz;
  • zajęcia przygotowujące do zawodu murarz/tynkarz;
  • zajęcia z obróbki drewna
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 czerwiec 2018 11:41