poniedziałek, 24 wrzesień 2018 13:44

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019.

Dnia 25 września 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach rozpoczyna się rekrutacja do projektu unijnego „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”. Projekt ten jest realizowany
w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Rekrutacja będzie prowadzona od 25.09.2018 do 05.10.2018 roku. Regulamin rekrutacji
i udziału w projekcie jest dostępny:

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 wrzesień 2018 13:52