piątek, 05 lipiec 2019 09:52

Projekt Erasmus+ Edukacja Szkolna „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością.”

pobrane 1pobrane 2

Od 8 – 12 października 11 uczniów i 5 opiekunów wyjechało z Pyskowic z planowaną wizytą do szkoły w Opawie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, zajęciach praktycznych i zajęciach terapeutycznych organizowanych w szkole specjalnej w Opawie. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość uczestniczenia w targach edukacyjnych, wycieczce do Ostrawy oraz treningu umiejętności społecznych. Zagraniczna wizyta miała znaczący wpływ na podniesienie umiejętności samoobsługowych, społecznych i samooceny uczestników wymiany. Zadaniem realizowanym w dniach 17 - 21 września 2018 r. była wizyta uczniów szkoły czeskiej w Pyskowicach. Do Polski przyjechało 10 uczniów i 6 opiekunów z Opavy. Podczas pięciodniowego pobytu uczniowie wzięli udział w różnych formach terapii (logopedycznej, psychologicznej, biofeedback, arteterapii, choreoterapii, integracji sensorycznej) oraz ergo terapeutycznych zajęciach lekcyjnych na których kształtowali i doskonalili swoje umiejętności niezbędne w codziennym funkcjonowaniu i podnosili swoje umiejętności zawodowe. Podczas pobytu uczniowie mieli zorganizowaną wycieczkę do kopalni srebra i muzeum chleba. Wspólnie z uczniami szkoły Pyskowickiej uczestniczyli w ekologicznej akcji "Sprzątanie Świata".

Współpracę projektową w roku 2018 zakończył  wyjazd 4 nauczycieli szkoły specjalnej
w Pyskowicach do Opawy. Nauczyciele w dniach od 10 – 14 grudnia 2018 roku uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych, praktycznych i lekcyjnych organizowanych na terenie czeskiej szkoły. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z Czech zaowocowała nowymi rozwiązaniami i technikami wprowadzonymi do asortymentu odziaływań edukacyjnych stosowanych w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

W roku 2019 wymiana w ramach projektu Erasmus+ rozpoczęła się od 5-cio dniowej wizyty dyrektora i wicedyrektora opawskiej szkoły w Pyskowicach. W ramach wizyty zapoznali się z strukturą i funkcjonowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych i lekcyjnych prowadzonych przez polskich nauczycieli. Wraz z dyrektorem i wicedyrektorem pyskowickiej szkoły analizowali dokumentację monitorującą proces dydaktyczno – wychowawczy.  Czescy dyrektorzy mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i szkoły ponadpodstawowej w Knurowie. Goście zostali również zaproszeni na spotkanie z wicestarostą Powiatu Gliwickiego, na którym to mieli sposobność zaznajomienia się z zasadami prowadzenia i finansowania szkolnictwa w powiecie gliwickim.

4 marca 2019 roku rozpoczęła się pięciodniowa wymiana nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych z Pyskowic w Opawie. W wyjeździe uczestniczyło 4 nauczycieli którzy podczas swojego pobytu w Opawie mieli sposobność uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych między innymi: arteterapii, gimnastyki korekcyjnej czy terapii pedagogicznej, zajęciach lekcyjnych i zajęciach praktycznych prowadzonych przez nauczycieli z Czech. Możliwość bliskiej współpracy z czeskimi nauczycielami pozwolił uczestnikom wyjazdu na wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe umiejętności i techniki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od 18 -22 marca 2019 roku pyskowicka szkoła miała sposobność gościć delegację nauczycieli z Zakladni a Prakticka Skola Opava. Goście podczas pięciodniowego pobytu uczestniczyli we wszystkich zajęciach prowadzonych w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach, uczestniczyli więc w zajęciach lekcyjnych, zajęciach praktycznych prowadzonych w pracowniach kucharskiej, murarsko – tynkarskiej oraz pracowni hotelowej. Nauczyciel z Czech uczestniczyli również w zajęciach terapeutycznych między innymi hortiterapii, neurologopedii z wykorzystaniem terapii biofeedbecku czy integracji sensorycznej. Wszystkie zajęcia prowadzone przez polskich nauczycieli wzbudziły duże zainteresowanie u gości z Czech, szczególne jednak zainteresowanie wzbudziły zajęcia horiterapii czyli terapeutycznej pracy w przyszkolnym ogrodzie. 

W terminie od 1 – 5 kwietnia 2019 roku do szkoły specjalnej w Pyskowicach przyjechała grupa czeskich uczniów wraz z opiekunami. Zaproszeni goście rozpoczęli do zajęć integracyjnych w których uczestniczyli wraz z uczniami pyskowickiej szkoły, kolejne dni uczniowie obu szkół spędzali na wspólnych zajęciach terapeutycznych, lekcyjnych i działaniach praktycznych w pracowniach szkolnych. Dni intensywnej pracy uczniów i nauczycieli z obu szkół zwieńczone zostały wspólnym wyjazdem edukacyjnym do parku nauki w Krasiejowie. Wspólnie spędzony czas pozwolił zaangażowanym uczniom na podniesienie swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kolejna wizyta czeskich gości miała miejsce w dniach 27 – 31 maja 2019 roku i było to kolejne 5 dni wypełnionych wspólną pracą uczniów szkoły z czeskiej Opawy i z Pyskowic. Dzieci uczestniczyły w zajęciach hortiterapii, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, ergoterapii w pracowniach szkolnych oraz zajęciach lekcyjnych. Zwieńczeniem pobytu czeskich gości był zorganizowany w 31 maja w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach festyn podsumowujący trwający od roku 2017 projektu Erasmus+ „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością”.

Ostatnim wyjazdem w ramach wymiany projektowej był pobyt grupy 12 uczniów i 5 opiekunów pyskowickiego  Zespołu Szkół Specjalnych w Opawie w dniach 3 – 7 czerwca 2019 roku. Pobyt rozpoczął się od uroczystych obchodów podsumowujących realizację projektu Erasmus+ i dnia dziecka, Polska grupa przygotowała przedstawienie plenerowe, a strona Czeska wiele atrakcji artystycznych dla dzieci. W kolejnych dniach dzieci uczestniczyły w międzynarodowej spartakiadzie sportowej, wycieczce dydaktycznej, ale przede wszystkim w zajęciach terapeutycznych, dydaktycznych i zięciach praktycznych wraz z czeskimi rówieśnikami. Taka forma pobytu jest dla uczniów doskonałą okazją do podnoszenia swoich kompetencji społecznych, socjalizacji zwiększania wiary we własne możliwości
i pokonywania ograniczeń.

Środki finansowe zaplanowane w ramach projektu Erasmus+ Edukacja Szkolna „Wykorzystanie terapii w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością” na 2019 rok zostały wykorzystywane zgodnie z założeniami na realizację  12 mobilności uczniowskich i 9 nauczycielskich. Łącznie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku w ramach projektu zrealizowano 34 mobilności uczniowskie i 25 mobilności nauczycielskich z założonych w projekcie 20 mobilności uczniowskich i 12 nauczycielskich.

 

Erasmus+

Ostatnio zmieniany piątek, 05 lipiec 2019 10:19