Dyrekcja

Zespołem Szkół Specjalnych w Pyskowicach zarządzają:

Dyrektor szkoły - mgr inż. Bogusław Hadzik

Wicedyrektor szkoły - mgr Jacek Szczepański