Rada rodziców

W roku szkolnym 2019/2020 przedstawicielami Rady Rodziców są następujące osoby:

przewodniczący - pani Hildegarda Pieczko

zastępca przewodniczącego - pani Alina Poprawska

sekretarz - pan Jan Tarnawski