Rada rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 przedstawicielami Rady Rodziców są następujące osoby:

przewodniczący - pani Sabina Wartalska 

zastępca przewodniczącego - pani Bożena Tudruj

sekretarz - pan Jan Tarnawski

pomoc - pani Dorota Mazur

 

Nr konta Rady Rodziców: 23 1240 1343 1111 0011 0381 7629