Rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do szkół:

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami gimnazjalnymi
  2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  3. Szkoła Branżowa I stopnia o specjalnościach:
  •  kucharz
  •  murarz/tynkarz

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest posiadanie przez niego orzeczenia do kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty do pobrania: