Biblioteka

W naszej szkole uczniowie mogą codziennie korzystać z biblioteki szkolnej. Opiekunem księgozbioru jest pani Karolina Gutkowska.