Świetlica szkolna

Zajęcia świetlicowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w roku szkolnym 2023/2024 organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 10.30 i 12.10 – 15.10.

W czasie zajęć świetlicowych realizowane są różne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej. Uczniowie z pomocą nauczyciela mogą w tym czasie odrabiać zadania domowe, oraz na bieżąco wyrównywać braki dydaktyczne. Nie jest to jedyna proponowana forma pracy z dzieckiem w trakcie zajęć świetlicowych. Każdy uczestnik – uczeń może rozwijać swoją wiedzę z zakresu informatyki, korzystając z pracowni komputerowej, bądź poszerzać własne zainteresowania poprzez udział w :

 • zajęciach plastyczno – manualnych,
 • zajęciach muzycznych z akompaniamentem gitarowym,
 • terapii zajęciowej z elementami relaksacji i biblioterapii,
 • zajęciach rozwijających, jak gry edukacyjne i zabawy zręcznościowe.

W czasie zajęć świetlicowych, uczeń ma możliwość poznawać swoje nowe zdolności lub rozwijać własne zainteresowania. Proponowane formy zajęć uczą również:

 • akceptacji i tolerancji wobec innych,
 • współdziałania w grupie,
 • większej otwartości na potrzeby innych,
 • większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności,
 • nabierania pewności siebie.

Wychowawcami świetlicy w roku szkolnym 2023/2024 są:

 • pani mgr Katarzyna Matyja
 • pani mgr Daria Polek
 • pani mgr Hanna Wierzbicka
 • pani mgr Iwona Henel
 • pani mgr Daria Kotylak