Rada rodziców

Przedstawicielami Rady Rodziców  w naszej szkole są następujące osoby:

przewodniczący – pani Sabina Wartalska 

zastępca przewodniczącego – pani Justyna Kaszuba

sekretarz – pani Martyna Zapała

nauczyciel – pani Danuta Mazur

Nr konta Rady Rodziców: 23 1240 1343 1111 0011 0381 7629