Ogłoszenia

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26.01.2022 r. i na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach za wyjątkiem oddziałów w podmiocie leczniczym, zajęcia dla pozostałych uczniów szkoły w dniach od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

Przeczytaj

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły.

Ogłoszenie Na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZSS w Pyskowicach nr 16/2021 z dnia 16.12.2021 r. zawiadamiam, że w ZSS w Pyskowicach w terminie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., z wyłączeniem przerwy świątecznej (23.12.2021r. – 02.01.2022 r.), prowadzone będą normalne zajęcia stacjonarne (na terenie szkoły).

Przeczytaj

Informacja prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pana dr Dominika Rozkruta w sprawie badania kontrolnego w Narodowym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021.

 Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym. Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie…

Przeczytaj

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice w roku szkolnym 2021/2022.

POMOC  MATERIALNA  O  CHARAKTERZE  SOCJALNYM  DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH  NA  TERENIE  GMINY  PYSKOWICE (STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY)  w ROKU SZKOLNYM  2021/2022     Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art.…

Przeczytaj

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Przedstawiamy informacje na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej, uczniów szkoły branżowej I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy będzie miała miejsce w środę 1 września o godzinie 900 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów szkoły na Oddziale XVIII Szpitala w Toszku będzie miała miejsce o godzinie 1100…

Przeczytaj

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Przedstawiamy informacje na temat zakończenia roku szkolnego 20/2021. Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej będzie miała miejsce o godzinie 900 Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów szkoły branżowej I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy będzie miała miejsce o godzinie 940 Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów szkoły na Oddziale XVIII Szpitala w…

Przeczytaj

Komunikat Dyrektora Szkoły.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Szanowni rodzice i opiekunowie. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych informuje, że od 29 marca w dalszym ciągu pracujemy w trybie stacjonarnym z zachowaniem procedur i reżimu sanitarnego w trosce o zdrowie uczniów i pracowników szkoły. Życzymy wszystkim dużo zdrowia. Do zobaczenia w szkole w poniedziałek.

Przeczytaj

Życzenia świąteczne.

Życzymy wszystkim Wesołych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia! Niech to będzie czas wyjątkowy! Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i radości w nadchodzącym Nowym Roku!Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Przeczytaj

Komunikat Dyrektora Szkoły.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.Zgodnie z nowymi wytycznymi obowiązującymi od dnia 9 listopada 2020 roku, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach nadal będzie pracować w stacjonarnym trybie nauczania na wszystkich poziomach nauczania czyli w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

Przeczytaj