Witamy na stronie

Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach

SZKOŁA BEZ BARIER - ZAPRASZAMY!

Możesz stać się naszym uczniem na każdym etapie kształcenia:

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. Wesprzemy Cię w rozwoju intelektualnym, psychicznym i fizycznym. Umożliwymy Ci odniesienie sukcesu!

Oferujemy:

Realizujemy programy edukacyjne współfinansowane przez Unię Europejską. Współpracujemy ze szkołami w Niemczech i Czechach. Organizujemy wyjazdy uczniów za granicę.

Aktualności