SZKOŁA BEZ BARIER - ZAPRASZAMY!

Możesz stać się naszym uczniem na każdym etapie kształcenia:

773627 506293566225786 5568635852772165841 o

 

 • Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pyskowicach,
 • Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Pyskowicach (kucharz, murarz-tynkarz),
 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Pyskowicach.

Jeśli posiadasz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, zgłoś się do nas. Wesprzemy Cię w rozwoju intelektualnym, psychicznym i fizycznym. Umożliwymy Ci odniesienie sukcesu!

 

Oferujemy:

 • pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz terapię ruchową,
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe: informatyczną, językową, ceramiczną, krawiecką, gospodarstwa domowego,
 • salę doświadczania świata,
 • zajęcia sportowe na nowoczesnym boisku, basenie, lodowisku,
 • dożywianie na terenie szkoły,
 • bezpłatne podręczniki,
 • bezpłatny dojazd do szkoły,
 • możliwość odniesienia sukcesu w występach artystycznych i konkursach,
 • swobodne poruszanie się po szkole za pomocą nowoczesnego schodołazu

 

Realizujemy programy edukacyjne współfinansowane przez Unię Europejską. Współpracujemy ze szkołami w Niemczech i Czechach. Organizujemy wyjazdy uczniów za granicę.