Rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025 do szkół:

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Pyskowicach z oddziałami rewalidacyjno – wychowawczymi
  2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Pyskowicach
  3. Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna w Pyskowicach o specjalnościach:
  • kucharz
  • murarz/tynkarz

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest posiadanie przez niego orzeczenia do kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.