Dyrekcja

Zespołem Szkół Specjalnych w Pyskowicach zarządzają:

Dyrektor szkoły – mgr inż. Bogusław Hadzik

Wicedyrektor szkoły – mgr Jacek Szczepański