Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole są następujący uczniowie:

  • przewodniczący szkoły – Dorota Bemś
  • zastępca przewodniczącego – Adam Sklorz
  • sekretarz  – Wiktoria Lachmann
  • skarbnik – Marcin Gowik

Opiekunami  Samorządu Uczniowskiego są: pani Jagoda Wagner, pani Joanna Kahner i pani Daria Polek