Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole są następujący uczniowie:

  • przewodniczący szkoły – Oliwia Malka
  • zastępca przewodniczącego – Krzysztof Franecki
  • skarbnik – Zuzanna Wartalska

Opiekunami  Samorządu Uczniowskiego są: pani Jagoda Wagner, pani Joanna Kahner, pani Anna Kędzierska i pani Katarzyna Bukalska