Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2021/2022 przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego są następujący uczniowie:

  • przewodniczący szkoły – Jessica Chomiak 
  • zastępca przewodniczącego – Jesika Lipnicka
  • sekretarz  – Klaudia Walczak
  • skarbnik – Jakub Kampka

Opiekunami  Samorządu Uczniowskiego są: pani Jagoda Wagner, pani Joanna Kahner i pani Daria Polek.