Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.