Wręczenie nagród festiwalu „Kurtyna w górę” w Zabrzu.