Wycieczka klasy 6/8ea, 5/7ea, 2/3p oraz 2pb do Muzeum Techniki Militarnej w Zbrosławicach.