Wykorzystanie farb i pędzli na lekcjach plastyki.

„Chodź pomaluj mój świat…” – ten znany wszystkim tekst piosenki ma odzwierciedlenie także na zajęciach plastyki z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości „. Farby i pędzle umożliwiły uczniom klas 7 i 8-mej stworzenie pracy pt ” Zima w mieście” – nawiązując do pogody panującej w mieście w miesiącu lutym. #LaboratoriaPrzyszłości#LaboratoriaPrzyszlosci