Wykłady dla nauczycieli.

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy” nasi nauczyciele wzięli udział w dwóch z czterech przygotowanych wykładów.  12 października w wykładzie prowadzonym przez dr Jarosława Neja  Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko -Dąbrowskiego.  19 października w wykładzie przygotowanym przez dr Andrzeja Sznajdera Pamięć…