Wykłady dla nauczycieli.

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy” nasi nauczyciele wzięli udział w dwóch z czterech przygotowanych wykładów.  12 października w wykładzie prowadzonym przez dr Jarosława Neja  Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko -Dąbrowskiego.  19 października w wykładzie przygotowanym przez dr Andrzeja Sznajdera Pamięć…

Projekcja filmu „Nie zabierajcie mamy.”

W dniach 19, 20 i 21 października uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Branżowej I stopnia obejrzeli film dokumentalny „Nie zabierajcie mamy.” Film ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności,” którew czasie stanu wojennego zostały aresztowane i internowane.