Kampania 19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Działania w ramach kampanii organizowane są w Polsce i na świecie już od wielu lat. W tym roku przyłączamy się do wspólnego działania. Głównym hasłem tegorocznego wydarzenia jest dla nas życzliwość, której naszym zdaniem nigdy nie jest za wiele. Będziemy o niej pamiętać szczególnie w te listopadowe dni, żeby została z nami przez cały rok.…