Wykorzystanie mikroskopów na lekcjach biologii.

Biorąc udział w programie “ Laboratoria Przyszłości” szkoła zakupiła dwa mikroskopy. Dzięki nim, w miesiącu październiku 2022 roku uczniowie klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej mieli możliwość zapoznania się z ich budową i zasadą działania. W trakcie lekcji biologii mogli zobaczyć budowę komórek zwierzęcych, roślinnych, jak i fragmentów narządów wewnętrznych. Poprzez możliwość podłączenia mikroskopów…