Zajęcia z podstaw programowania.

W ramach programu „Laboratoria przyszłości” szkoła zakupiła plansze edukacyjne wraz z akcesoriami. Dzięki temu uczniowie młodszych klas mogą na zajęciach w praktyczny i przystępny sposób uczyć się podstaw programowania. Takie, wydawałoby się, trudne umiejętności jak kodowanie i dekodowanie, pisanie skryptu lub skryptu z warunkami czy debugowanie, dzięki zabawom na planszy stają się zrozumiałe i łatwe.…