Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice w roku szkolnym 2023/2024.

Informacja POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM dla uczniów zamieszkałych w Pyskowicach (stypendium szkolne / zasiłek szkolny)STYPENDIUM SZKOLNE – termin składania wniosków:– 1 do 15 września danego roku szkolnego – uczniowie,– do dnia 15 października danego roku szkolnego – słuchacze kolegium,– do dnia 15 lutego danego roku szkolnego – uczniowie i słuchacze szkół, którychzajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają…