Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gliwickiego.

W ramach współpracy z Powiatem Gliwickim, Stowarzyszenie „DOGMA” prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji dla mieszkańców powiatu.    Na stronie internetowej  www.dogma.org.pl pod linkiem https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-gliwicki/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu. Informujemy, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie…

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice w roku szkolnym 2023/2024.

Informacja POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM dla uczniów zamieszkałych w Pyskowicach (stypendium szkolne / zasiłek szkolny)STYPENDIUM SZKOLNE – termin składania wniosków:– 1 do 15 września danego roku szkolnego – uczniowie,– do dnia 15 października danego roku szkolnego – słuchacze kolegium,– do dnia 15 lutego danego roku szkolnego – uczniowie i słuchacze szkół, którychzajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają…

Zebranie rodziców.

Zapraszamy serdecznie na zebrania rodziców. Odbędą się one według następującego harmonogramu. W środę 21 września na godzinę 15 zapraszamy rodziców klas 7/8a, 7/8b szkoły podstawowej, wszystkich klas szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły branżowej I stopnia. Natomiast w czwartek 22 września zapraszamy rodziców wszystkich pozostałych klas szkoły podstawowej.  Do zobaczenia  Dyrektor i Wychowawcy

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice w roku szkolnym 2022/2023.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓWZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PYSKOWICE(STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY)w ROKU SZKOLNYM 2022/2023 Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacjimaterialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ustawy zdnia 7 września…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Kończą się powoli wakacje i czas nadszedł na nowe informacje. W czwartek 1 września autobusy przywiozą uczniów na 8:30 do szkoły i wyjadą o 9:30. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godzinie 9:00.  Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów szkoły na Oddziale XVII Szpitala w Toszku będzie miała miejsce o godzinie 11:00. W piątek mamy…

„Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami” z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 5-11 maja 2022 roku (z przerwą w weekend) organizuje cykl szkoleń on-line oraz dyżurów telefonicznych w ramach Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami. Codziennie – o ustalonych godzinach – specjaliści z ZUSu, NFZu, MORPu, FAZONu oraz Komendy Policji przestawią i wytłumaczą poszczególne zagadnienia związane m.in.: leczeniem uzdrowiskowym w ramach NFZ, orzeczeniami o…