Kampania 19 dni w szkole.

Co roku, w ciągu pierwszych 19 dni listopada, Fundacja „po DRUGIE” aktywnie uczestniczy we wspólnej inicjatywie z innymi organizacjami, instytucjami oraz placówkami zajmującymi się pracą z dziećmi i młodzieżą. W ramach Kampanii mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego…