Zespół „Mezzoforte” wyśpiewał drugie miejsce miejsce w XVII Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Piosenki w Radomiu.

Uczniowski zespół „Mezzoforte” z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach zajął drugie miejsce w XVII Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Piosenki w Radomiu. Hurra! – Przesłuchania konkursowe odbyły się 1 października br., można je było oglądać na facebookowym profilu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu, który był organizatorem konkursu. Nagraliśmy utwór pt. „Piosenka o…