Wykorzystanie mikroportów, lampy i aparatu podczas jasełek szkolnych.

Dzięki projektowi ” Labolatoria przyszłości ” miesiąc grudzień jeszcze bardziej rozświetlił się blaskiem. Blaskiem lampy, blaskiem fleszy i blaskiem serc. Podczas szkolnych Jasełek wykorzystaliśmy sprzęt z programu, który nadał przedstawieniu uroczysty charakter, wzbogacił treści i zdecydowanie wpłynął na pozytywny odbiór wydarzenia. #LaboratoriaPrzyszłości#LaboratoriaPrzyszlosci