Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Nauki.

Jacek Szczepański, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Nauki. Nagroda ta przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.Minister docenił Jacka Szczepańskiego za jego pracę jako nauczyciela i wicedyrektora, a przede wszystkim za ogromne zaangażowanie w koordynację pracy…